Visit our global website

continue

WARUNKI SKLEPU

 

1. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.dolle.com.pl jest własnością firmy

DOLLE sp. z o.o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 149
NIP: 9542518494, REGON: 240119459,
tel.: 33 827 24 90, e-mail: biuro@dolle.com

Zamówienia realizujemy tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem telefonu 33 827 24 90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, dlatego każdy Klient przed złożeniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z nim.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora DOLLE Sp. o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, w celu realizacji zamówienia oraz związanej z tym komunikacji. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności DOLLE Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2018 r. dostępnymi na stronie internetowej www.dolle.com.pl  i akceptuję jej postanowienia. Wyrażenie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu. Wiem, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu.

3. ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę

Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
- telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Realizacja zamówienia odbywa się w przypadku produktów w standardowych wymiarach w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Termin realizacji produktów na specjalny wymiar lub schodów wykonywanych na zamówienie podany zostanie pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o terminie wysyłki. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji. Potwierdzenie zamówienia należy zachować na wypadek zmian, anulowania i reklamacji.
 

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

4. CENY

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 
 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. Płatności za Towary dokonuje się w następujący sposób: 

  • Płatności on-line: Przelewy 24, Blik, e-raty. 
     
  • Przelew na konto: ING O. w Rybniku 34 1050 1344 1000 0022 9337 4076
     
  • Bezpośrednio przy odbiorze przesyłki od kuriera: za pobraniem (gotówka) 
     
  • Bezpośrednio przy odbiorze produktu w siedzibie firmy: gotówka lub karta płatnicza.. 

 
Sklep nie pobiera żadnych opłat ani prowizji za transakcje dokonywane na stronie www.dolle.com.pl. Obciążenie za płatność dokonywana za pomocą kart kredytowych nastąpi w momencie wysyłki towaru z firmy DOLLE sp. z o.o.

6. DOSTAWA

Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
 

Dostawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna.
 

Termin dostawy podawany jest w mailu potwierdzającym zamówienie.

7. REKLAMACJE

W przypadku niezgodności Towarów z umową oraz w przypadku wad Towarów, reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie (tutaj), poczty elektronicznej, faksu lub listownie na adres DOLLE sp. z o.o., 43-382 Bielsko-Biała. Zgłaszając reklamację należy podać Imię i Nazwisko oraz numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Sklep. Klient zostanie powiadomiony o decyzji informacją wysłaną na wskazany przez Klienta adres elektroniczny lub listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 

Towar może się nieznacznie różnić kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
 

Firma DOLLE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy w przypadku odbioru osobistego lub dnia dostarczenia rzeczy przez firmę kurierską, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę + koszty wysyłki. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt. "a" i "b" powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

Przetwarzanie wpisów Prywatne informacje zobacz naszą politykę prywatności.

Dolle Sp. z o.o. - Gwarancja Najwyższej Jakości Produktów

W Dolle kładziemy ogromny nacisk na jakość, co oznacza, że każdy nasz produkt jest starannie wykonany z najlepszych materiałów dostępnych na rynku. Jesteśmy tak pewni trwałości i funkcjonalności naszych produktów, że udzielamy na nie solidnej gwarancji - dzięki temu możesz być pewien, że posłużą Ci one przez wiele lat, zachowując swoją doskonałą formę. Z pełną treścią udzielanej przez nas gwarancji możesz zapoznać się pod tym linkiem: Karta Gwarancyjna.