Visit our global website

continue

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy w przypadku odbioru osobistego lub dnia dostarczenia rzeczy przez firmę kurierską, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
     
  • Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
     
  • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  • W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę + koszty wysyłki. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  • W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt. "a" i "b" powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

Przetwarzanie wpisów Prywatne informacje zobacz naszą politykę prywatności.