Visit our global website

continue

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

DOLLE jako odpowiedzialna firma, zapewnia, że nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prawidłowego i zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, którego jesteśmy częścią. Działamy odpowiedzialnie w sprawie naszego wpływu na społeczeństwo i na środowisko we wszystkich aspektach naszej działalności.

Nasza kultura korporacyjna w zakresie klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają i stale dostosowują się do bieżących zmian w otaczającym nas społeczeństwie. To także ważny element utrzymania pozycji na rynku firmy Dolle jako preferowanego i zorientowanego na rozwój Partnera.

Polityka środowiskowa i polityka zrównoważonego rozwoju DOLLE jest integralną częścią polityki społecznej odpowiedzialności firmy (CSR) i uwzględnia zarówno formalne zasady oraz standardy, jak i wymagania Klientów i Partnerów związane ze zrównoważonym prowadzeniem działalności.

Aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu na nasz łańcuch dostaw, stawiamy sobie i naszym dostawcom wysokie wymagania w zakresie przestrzegania Kodeksu Postępowania Grupy DOLLE. W związku z tym DOLLE wprowadza procedury wyboru dostawców, które obejmują zarówno kalkulację ekonomiczną, jak i środowiskową jako podstawę do podejmowania decyzji o zawarciu umów handlowych.

W ramach rozwoju naszych produktów pracujemy nad udoskonalaniem i rozwojem sposobu pakowania produktów poprzez opracowanie i wdrożenie nowych standardów pakowania. Chcemy, aby opakowanie produktu miało możliwie najmniejszy wpływ na środowisko, jednocześnie chroniąc, dostarczając i prezentując nasz produkt w idealnym stanie naszym Klientom.

DOLLE stale pracuje nad zwiększeniem świadomości zarówno wśród nowych, jak i obecnych pracowników w zakresie polityki i celów zrównoważonego rozwoju firmy. Dzięki temu mają oni silną świadomość zachowania i kultury organizacyjnej, które są kluczowe dla zapewnienia celów zrównoważonej produkcji.


Inicjatywa ONZ

Jesteśmy zaangażowani w inicjatywę UN Global Compact, największą na świecie inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Uczestnicząc w Global Compact, DOLLE zobowiązuje się do nieustannej pracy nad coraz pełniejszym wdrażaniem 10 zasad Global Compact w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz przyczyniania się do realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nasze 4 fabryki w Danii, Rumunii, na Ukrainie i w Chinach są zaangażowane w inicjatywę UN Global Compact.


Środowisko i zrównoważony rozwój w praktyce

Zakłady i fabryki DOLLE

Oto przykłady naszych działań:
Wdrożyliśmy kilka zrównoważonych rozwiązań energetycznych w kilku naszych lokalizacjach:

  • Panele słoneczne zostały zainstalowane zarówno w fabryce na Ukrainie, jak i w magazynach DOLLE GmbH w Bremie;
  • Systemy odzyskiwania ciepła zostały wdrożone w fabryce we Frøstrup;
  • Zarówno fabryka, biura, jak i miasto Frøstrup są zaopatrywane w ciepło, dzięki wykorzystaniu biopaliwa w postaci pozostałości po produkcji elementów drewnianych  w naszej fabryce.

Rozwój innowacyjnych produktów

Aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko w DOLLE pracujemy nad rozwojem produktów, które mają minimalny negatywny wpływ na środowisko, a jednocześnie tworzą wartość dla naszych Klientów.
Możemy między innymi wspomnieć o schodach strychowych DOLLE clickFIX® ukierunkowanych na środowisko, które wyznaczają nowy standard dla wartości izolacji (U) schodów strychowych. Unikając mostków termicznych, konsumenci oszczędzają energię w swoich domach. Innymi słowy, uzyskując najlepszą wartość izolacji w schodach strychowych na rynku, zmniejszają straty ciepła w domu.

Materiały wykorzystywane do produkcji

Nieustannie analizujemy nasze metody produkcji, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie materiałów i wyznaczamy ambitne cele na przyszłość, minimalizując nasz wpływ na środowisko.

Nasze obecne cele obejmują:

  • Ograniczenie emisji CO2 o 50% do 2030 r.;
  • Poddawanie recyklingowi i ograniczanie zużycia opakowań;
  • Zwiększenie ilości materiałów nadających się do recyklingu w produktach DOLLE. Już teraz nasza folia termokurczliwa składa się w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu;
  • Zmniejszenie udziału tworzyw sztucznych w naszych opakowaniach o 25% do 2025r.. Obejmuje to stopniowe wycofywanie ESP jako wypełnienie opakowań i plastikowych zabezpieczeń schodów strychowych.

ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe

W ramach naszych nieustannych wysiłków na rzecz zmniejszenia wpływu DOLLE na klimat i środowisko uzyskaliśmy certyfikat ISO 14001 Environmental Management. System zarządzania środowiskowego ISO 14001 to zbiór zasad pokazujących działania ukierunkowane na redukcję odpadów, chemikaliów i emisji CO2 związanych z produkcją firmy. Certyfikat jest wynikiem oceny przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną, która potwierdza, że firma DOLLE przestrzega obowiązujących przepisów i jest dokłada starań, aby podczas pracy spełniać normę  ISO 14001.


ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

FSC®

Maksymalizacja wykorzystania drewna pochodzącego ze zrównoważonych źródeł:

  • od 1 stycznia 2023 r. opakowania kartonowe wykorzystywane w fabryce DOLLE w Danii mają certyfikat FSC;
  • od 2025r. wszystkie nasze wyroby drewniane będą posiadać certyfikat FSC.

Nasz kod licencji FSC® to: FSC CO22300

FSC® to uznana na całym świecie organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i poprawa warunków życia lokalnej ludności w lasach na całym świecie. FSC® przeciwdziała również wylesianiu. Certyfikat stanowi gwarancję, że odpowiedzialność środowiskowa i społeczna jest rzetelnie udokumentowana. Oznacza to, że produkty z etykietą FSC® można kupować z czystym sumieniem.