Visit our global website

continue

ROZWÓJ PRODUKTÓW

 

Firma DOLLE opracowuje funkcjonalne, nowoczesne i estetyczne produkty o najwyższej jakości, które spełniają lub przewyższają obowiązujące w branży standardy i normy. Ustawicznie opracowujemy nowe produkty i modele, które niezwykle dokładnie testujemy przed wprowadzeniem na rynek.

 

PROJEKTOWANIE NA PODSTAWIE OPINII UŻYTKOWNIKÓW

 

W procesie tworzenia bierzemy pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych. Zarówno producentów, dystrybutorów jak i użytkowników. Wszyscy oni wchodzą w skład łańcucha wartości, dlatego też jesteśmy zawsze otwarci na ich propozycje czy opinie. Jesteśmy zdania, że optymalne rozwiązania można osiągać dzięki otwartemu dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymi i uwzględnianiu ich pomysłów oraz wkładu w ramach rozwoju produktów.

 

TESTOWANIE NOWYCH IDEI

 

W firmie DOLLE cenimy kreatywne idee naszych współpracowników i nigdy nie odrzucamy ich przed sprawdzeniem ich rzeczywistego potencjału rynkowego. Pracujemy wg modelu Rapid Prototyping (Szybkie prototypownie), dzięki czemu nowe pomysły projektantów szybko przekształcamy w konkrety. Model Rapid Prototyping umożliwia znaczne skrócenie procesu opracowywania modeli na postawie idei powstających na deskach projektantów. Przykładowo: modele wykonujemy z takich materiałów jak karton, drewno czy nawet przetykacze do rur, dzięki czemu na tym wczesnym etapie procesu nie tracimy czasu na pozyskiwanie specjalistycznych materiałów. Jeśli okazuje się, że model ma potencjał, aby stać się użytecznym produktem, opracowujemy komputerowe projekty trójwymiarowe oraz prototyp, aby przeprowadzić testy funkcjonalne i rozważyć wszelkie aspekty istotne przed wdrożeniem do produkcji.

 

TESTOWANIE JAKOŚCI

 

Przed wprowadzeniem naszych produktów na rynek starannie je testujemy, aby zapewnić, że spełniają miejscowe normy, standardy i wytyczne branżowe, jak i nasze wewnętrzne wymogi w dziedzinie jakości. Produkty poddajemy wielu testom, takim jak testy przepuszczalności powietrza (w przypadku schodów strychowych), testy wytrzymałości wszystkich rodzajów schodów, testy wytrzymałościowe takich elementów jak zamki, zawiasy itp. oraz testy rozciągliwości i wytrzymałości w przypadku systemów balustrad.


JAKOŚĆ I TESTY

 

W firmie DOLLE ustawicznie koncentrujemy się na bezpieczeństwie i jakości, dlatego też stawiamy wysokie wymagania nie tylko odnośnie naszej produkcji, ale i dostawców. Nasze zakłady produkcyjne stosują rygorystyczny system zarządzania jakością, w ramach którego jest ona stale kontrolowana, także pod kątem spełniania naszych standardów przez dostawców. Dlatego też testujemy wszystkie dostawy wg europejskiej normy kontroli wyrywkowych - ISO 2859.

 

Szczególnie starannie wybieramy wszystkie surowce i komponenty, aby zagwarantować, że spełniają one nasze rygorystyczne wymogi pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w zgodzie z obowiązującymi prawami, standardami i normami w sferze najlepszych praktyk, firma posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

 

ISO 9001

 

Firma DOLLE A/S posiada certyfikat ISO 9001, co daje klientom pewność, że spełnia wszystkie przewidziane w nim wymogi w sferze jakości. W praktyce oznacza to, że niezależny organ kontrolny regularnie sprawdza, czy nasze procedury produkcyjne są odpowiednio udokumentowane i konsekwentnie przestrzegane.

 

EN 14975

 

Gamę schodów strychowych produkujemy i testujemy zgodnie z normą EN 14975, która stanowi aktualny europejski standard dla schodów strychowych. Wszystkie schody strychowe są testowane i certyfikowane przez Instytut Rosenheim w Niemczech lub Danish Technological Institute.

 

LEAN

 

Cała nasza produkcja opiera się na filozofii LEAN, która ma celu tworzenie wartości dla klientów poprzez ustawiczne doskonalenie i podnoszenie wydajności.

Certyfikat FSC®

FIRMA DOLLE POSIADA CERTYFIKAT FSC® (ODPOWIEDZIALNE PRAKTYKI LEŚNE)

 

System certyfikacji FSC® pomaga chronić środowisko naturalne oraz ograniczać negatywny wpływ na klimat. Produkty oznaczone certyfikatem FSC® to gwarancja, że gospodarka leśna prowadzona jest odpowiedzialnie, bez uszczuplania zasobów leśnych. Jednocześnie stanowi on gwarancję, że flora i fauna są odpowiednio chronione, a ludziom pracującym przy pozyskiwaniu drewna zapewniono odpowiednie przeszkolenie, wyposażenie ochronne oraz godziwe wynagrodzenie.

 

Wszystkie schody strychowe marki DOLLE posiadają certyfikat FSC®.

 

Nr licencji FSC®: FSC-C022300.

Najnowocześniejsza produkcja

State-of-the-art manufacturing

 

The Danish factory is constantly developing new technologies and optimising processes for the benefit of all manufacturing units, and we have recently made substantial investment to establish a state-of-the-art production facility.

 

CERTYFIKAT ISO

ISO 9001

 

DOLLE A/S is ISO 9001 certified which assures clients that we meet the quality requirements specified by the ISO 9001 standard. In practical terms it means that an independent certification body controls and verifies that all our production procedures are clearly documented and adhered to at all times.

 


CZYTAJ WIĘCEJ O DOLLE

Kontakt

›› Zadzwoń

Zakłady produkcyjne

›› Więcej

Grupa DOLLE

›› Czytam