ROZWÓJ PRODUKTÓW

Firma DOLLE opracowuje funkcjonalne, nowoczesne i estetyczne produkty o najwyższej jakości, które spełniają lub przewyższają obowiązujące w branży standardy i normy. Ustawicznie opracowujemy nowe produkty i modele, które niezwykle dokładnie testujemy przed wprowadzeniem na rynek.

 

PROJEKTOWANIE NA PODSTAWIE OPINII UŻYTKOWNIKÓW

W procesie tworzenia bierzemy pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych. Zarówno producentów, dystrybutorów jaki użytkowników. Wszyscy oni wchodzą w skład łańcucha wartości, dlatego też jesteśmy zawsze otwarci na ich propozycje czy opinie. Jesteśmy zdania, że optymalne rozwiązania można osiągać dzięki otwartemu dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymii uwzględnianiu ich pomysłów oraz wkładu w ramach rozwoju produktów.

 

TESTOWANIE NOWYCH IDEI

W firmie DOLLE cenimy kreatywne idee naszych współpracowników i nigdy nie odrzucamy ich przed sprawdzeniem ich rzeczywistego potencjału rynkowego. Pracujemy wg modelu Rapid Prototyping (Szybkie prototypownie), dzięki czemu nowe pomysły projektantów szybko przekształcamy w konkrety. Model Rapid Prototyping umożliwia znaczne skrócenie procesu opracowywania modeli na postawie idei powstających na deskach projektantów. Przykładowo: modele wykonujemy z takich materiałów jak karton, drewno czy nawet przetykacze do rur, dzięki czemu na tym wczesnym etapie procesu nie tracimy czasu na pozyskiwanie specjalistycznych materiałów. Jeśli okazuje się, że model ma potencjał, aby stać się użytecznym produktem, opracowujemy komputerowe projekty trójwymiarowe oraz prototyp, aby przeprowadzić testy funkcjonalne i rozważyć wszelkie aspekty istotne przed wdrożeniem do produkcji.

 

TESTOWANIE JAKOŚCI

Przed wprowadzeniem naszych produktów na rynek starannie je testujemy, aby zapewnić, że spełniają miejscowe normy, standardy i wytyczne branżowe, jak i nasze wewnętrzne wymogi w dziedzinie jakości. Produkty poddajemy wielu testom, takim jak testy przepuszczalności powietrza (w przypadku schodów strychowych), testy wytrzymałości wszystkich rodzajów schodów, testy wytrzymałościowe takich elementów jak zamki, zawiasy itp. oraz testy rozciągliwości i wytrzymałości w przypadku systemów balustrad.