Zgłoszenie reklamacyjne

Typ klienta
Imię i nazwisko (wymagane) 
Adres email (wymagane) 
Miejscowość (wymagane) 
Ulica (wymagane) 
Kod pocztowy (wymagane) 
Numer telefonu (wymagane) 
Produkt 
Numer seryjny 
Model (wymagane) 
Data zakupu (wymagane) 
Opis usterki 
Zdjęcia usterki 
Prosimy o przesłanie skanu dowodu zakupu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Dolle Sp. o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego oraz związanej z tym komunikacji. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności Dolle Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 maja 2018 r. dostępnymi na stronie internetowej www.dolle.com.pl  i akceptuję jej postanowienia. Wyrażenie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu. Wiem, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu.