JAKOŚĆ I TESTY

W firmie DOLLE ustawicznie koncentrujemy się na bezpieczeństwie i jakości, dlatego też stawiamy wysokie wymagania nie tylko odnośnie naszej produkcji, ale i dostawców. Nasze zakłady produkcyjne stosują rygorystyczny system zarządzania jakością, w ramach którego jest ona stale kontrolowana, także pod kątem spełniania naszych standardów przez dostawców. Dlatego też testujemy wszystkie dostawy wg europejskiej normy kontroli wyrywkowych - ISO 2859.

Szczególnie starannie wybieramy wszystkie surowce i komponenty, aby zagwarantować, że spełniają one nasze rygorystyczne wymogi pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz jakości. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w zgodzie z obowiązującymi prawami, standardami i normami w sferze najlepszych praktyk, firma posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

 

ISO 9001

Firma DOLLE A/S posiada certyfikat ISO 9001, co daje klientom pewność, że spełnia wszystkie przewidziane nim wymogi w sferze jakości. W praktyce oznacza to, że niezależny organ kontrolny regularnie sprawdza, czy nasze procedury produkcyjne są odpowiednio udokumentowane i konsekwentnie przestrzegane.

 

Certyfikat CE

Nasze schody modułowe i spiralne posiadają certyfikat CE wg normy ETAG 008 (zobacz wyjaśnienie) , co oznacza że spełniają wymogi UE w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Certyfikat CE to dla klientów gwarancja, że nasze produkty jako minimum spełniają wspólne europejskie wymogi, przy czym w wielu przypadkach także wprowadzane przez nas wymogi bardziej rygorystyczne.

 

EN 14975

Gamę schodów strychowych produkujemy i testujemy zgodnie z normą EN 14975, która stanowi aktualny europejski standard dla schodów strychowych. Wszystkie schody strychowe są testowane i certyfikowane przez Instytut Rosenheim w Niemczech.

 

LEAN

Cała nasza produkcja opiera się na filozofii LEAN, która ma celu tworzenie wartości dla klientów poprzez ustawiczne doskonalenie i podnoszenie wydajności.