Dostawcy

DOLLE sp. z o.o. zajmuje się wyłącznie sprzedażą i dystrybucją schodów. Firmy zainteresowane współpracą z koncernem Dolle w charakterze dostawców, prosimy o kontakt z firmą DOLLE A/S.

Firma DOLLE A/S produkuje we własnym zakresie wiele komponentów wykorzystywanych do produkcji w należących do koncernu fabrykach na Ukrainie i w Chinach. Jednakże prowadzimy także ścisłą współpracę z dostawcami zewnętrznymi.

Zasady współpracy z dostawcami

Firma DOLLE A/S pragnie być postrzegana przez dostawców jako istotny klient. Rozumiemy to tak, iż zależy nam na długofalowej współpracy opartej na ścisłym, stałym kontakcie, co pozwala ograniczyć konieczność korzystania z wielu kanałów komunikacji. Jednocześnie nie chcemy, aby nasi dostawcy byli od nas nadmiernie uzależnieni. Analogicznie nie chcemy także uzależniać się nadmiernie o dostawców, w związku z czym, zawsze staramy się zapewnić przynajmniej jednego dostawcę alternatywnego dla każdej kategorii produktów. Nasza produkcja oraz zakupy są uzależnione od zamówień klientów, w związku z czym preferujemy dostawców elastycznych, którzy zapewniają szybkie dostawy i posiadają odpowiedni potencjał. Potencjał dostawców - w tym zdolność do zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości i konkurencyjnych cen - stanowi istotny element przy wyborze partnerów.

 

Wymogi i oczekiwania

Naszych dostawców obowiązują takie same wymogi jak naszą firmę. Obejmuje to m.in. terminowe dostawy produktów po konkurencyjnych cenach, skuteczny system kontroli jakości oraz uzyskanie certyfikatów wymaganych celem spełnienia minimalnych wymogów dla naszych produktów i surowców. Co oczywiste współpracę z dostawcami prowadzimy na zasadach przewidzianych umowami, przeprowadzamy też regularne audyty ich obiektów produkcyjnych.

 

Co oferujemy dostawcom

Współpraca z firmą DOLLE zapewnia dostawcom szereg korzyści. Przede wszystkim mogą liczyć na stabilną współpracę opartą w obustronnym zaufaniu oraz możliwość długofalowego partnerstwa z korzyścią dla obu stron. Co niezwykle istotne, dostawcy mają też możliwość uczestniczenia w pracach naszego zespołu ds. rozwoju produktów przy projektowaniu nowych rozwiązań.

 

Kontakt

W razie pytań dotyczących umów z dostawcami prosimy o kontakt z Henrikiem Nyvang Jensenem pod tel.: +45 96 55 84 21