Firma DOLLE posiada certyfikat FSC® (Odpowiedzialne praktyki leśne)

System certyfikacji FSC pomaga chronić środowisko naturalne oraz ograniczać negatywny wpływ na klimat. Produkty oznaczone certyfikatem FSC to gwarancja, że gospodarka leśna prowadzona jest odpowiedzialnie, bez uszczuplania zasobów leśnych. Jednocześnie stanowi on gwarancję, że flora i fauna są odpowiednio chronione, a ludziom pracującym przy pozysku drewna zapewniono odpowiednie przeszkolenie, wyposażenie ochronne oraz godziwe wynagrodzenie.

Wszystkie schody strychowe marki Dolle posiadają certyfikat FSC.

FSC certyfikat: FSC-C022300.